Burnaby Solution Thailand
: สินค้าไทยเป็นที่ต้องการ

สินค้าไทยเป็นที่ต้องการ

เปิดโอกาสขยายธุรกิจของคุณที่จะเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแอฟริกันครั้งสำคัญ และ ยื่งใหญ่ ณ. ประเทศไนจีเรีย
“สินค้าไทยกำลังเป็นที่ต้องการ”
งานอาหารและเครื่องดื่มครั้งยิ่งใหญ่ (FAB) แอฟริกาตะวันตกปี 2024 เป็นนิทรรศการที่ใหญ่ที่สุดในทวีปแอฟริกาซึ่งจัดขึ้นโดยเฉพาะสำหรับอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่ม นิทรรศการนี้มีผู้แสดงสินค้ามากกว่า 250 รายจากทั่วทุกมุมโลกและมีผู้เชี่ยวชาญด้านการค้ามากกว่า 5,000 รายเข้าร่วมงานจากทั่วทั้งทวีปแอฟริกา
FAB แอฟริกาตะวันตกเป็นโอกาสเดียวสำหรับธุรกิจทั่วโลกในการเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญจากทั่วทั้งอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มในแอฟริกา งานนี้จัดขึ้นโดย BtoB Events Ltd ซึ่งเป็นเจ้าของผลงานนิทรรศการการค้าที่ใหญ่ที่สุดในแอฟริกาตะวันตกอย่างภาคภูมิใจ

คลิกปุ่มด้านล่างเพื่อเรียนรู้เพิ่มเติมและหารรับคำปรึกษาด้านการจับคู่ธุรกิจจากภาครัฐว่เพื่อเข้าร่วมงานแสดงสินค้าอาหารและเครื่องดื่มชั้นนำของแอฟริกา

Share this page

ผลิตสินค้าเตรียมส่งออก

#ปั้นแบรนด์ เตรียมส่งออก ⚡ 🌏 กว่าที่ธุรกิจหนึ่งธุรกิจจะพาตัวเองออกสู่ตลาดโลกได้ไม่ใช่เรื่องง่าย แต่ก็คงไม่ยากเกินไป หากค

สินค้าไทยเป็นที่ต้องการ

เปิดโอกาสขยายธุรกิจของคุณที่จะเข้าถึงผู้มีอำนาจตัดสินใจที่สำคัญในอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มแอฟริกันครั้งสำคัญ และ ยื่

CHANGE LANGUAGE

  • Write a review